Propozície XLIII. (43.)

Organizátor: DANUBIUS – Klub športov v prírode
Karloveský športový klub
Termín: sobota, 20. októbra 2018
Partneri: Nadácia Slovenskej sporiteľne, Karloveský športový klub
Miesto konania: Bratislava – Karlova Ves, Devínska Kobyla, Pasienok (Veľká lúka), Kráľova hora
Trate: Tradičné trate BDK v lesnom teréne Devínskej Kobyly
Prihlasovanie a št. čísla: V mieste štartu 20.10.2018 od 8,00 hod. Koniec prihlášok

bude  30 min. pred štartom príslušnej kategórie. Tento čas je nutné bezpodmienečne dodržať.

Predbežné prihlásenie je možné aj cez internet na stránke www.bdk.sk Internetové prihlášky je tiež nutné odprezentovať 30 min. pred štartom.

Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca, u organizovaných klubových alebo školských skupín stačí súpiska podpísaná klubom/školou a odovzdaná prítomným pedagogickým dozorom.

Kto nepozná miesto štartu treba počítať zo zástavky električky s min. 30 min. cesty na štart aby ste nezmeškali prezentáciu.

Kategórie:
Kód Kategória Ročník Dĺžka trate čas štartu
M Muži 19-39r. 1979-1999 6500 m 12,00
CH Chlapi 40-49r. 1969-1978 6500 m 12,00
B Borci 50-59r. 1959-1968 6500 m 12,00
V Vytrvalci 60r. a viac 1958 a menej 6500 m 12,00
A Amazonky 19r. a viac 1999 a menej 6500 m 12,00
MR Muži rekreanti 1999 a menej 3000 m 10,30
Dievčatá 19-39r. 1979-1999 3000 m 10,30
Ž1 Ženy 40-49r. 1969-1978 3000 m 10,30
Ž2 Ženušky 50r. a viac 1968 a menej 3000 m 10,30
J Juniori 17-18r. 2000-2001 3000 m 10,30
JY Juniorky 17-18r. 2000-2001 3000 m 10,30
D Dorastenci 15-16r. 2002-2003 3000 m 10,30
DY Dorastenky 15-16r. 2002-2003 3000 m 10,30
Starší žiaci 13-14r. 2004-2005 1500 m 10,00
SŽY Staršie žiačky 13-14r. 2004-2005 1500 m 10,00
Mladší žiaci 10-12r. 2006-2008 1500 m 10,00
MŽY Mladšie žiačky 10-12r. 2006-2008 1500 m 10,00
DETI Deti 7-9r. 2009-2011 500 m 11,00
MINI Mini do 6r. 2012 a viac 500 m 11,00

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci ročník narodenia pretekára.

Štartovné: kategórie do 9 rokov ( 500m trať) – 0,- €
kategórie do 18 rokov – 2,- €
kategórie 19 a viac rokov – 7,- €
Súťaž škôl: Na 43.ročníku BDK bude znovu aj  súťaž škôl. Pravidlá a prihlasovanie a iné informácie sú uvedené v prílohe propozícií pre súťaž  škôl.
Označenie tratí: Všetky trate sú v smere hlavného okruhu na jednej trati. Trate budú
označené farebnými fáborkami, páskami a značkami na stromoch. Križovatky tratí a problémové miesta budú riadené usporiadateľom. V priestore štartu bude nákres mapy tratí.
Občerstvenie: V cieli preteku po dobehnutí sa bude podávať občerstvenie (čaj, horalka).
Vyhlasovanie výsledkov: Prví traja v každej kategórii budú vyhlásení a odmenení do 60 min. po skončení každej kategórie. Podmienkou sú min. traja klasifikovaní pretekári v cieli preteku v danej kategórii.
Pokyny k účasti: Preteká sa v prírodnom, lesnom prostredí. Štartuje sa intervalovo vo dvojiciach po 15-tich sekundách. Trate budú označené a vyčistené od prekážok v rámci možností usporiadateľa a terénu. Všetci účastníci musia aj napriek tomu svoje tempo prispôsobiť svojim schopnostiam a terénu. Každý účastník preteká na vlastné nebezpečenstvo, je povinný dodržiavať vyznačenú trať a riadiť sa pokynmi usporiadateľa počas preteku. Skracovanie tratí znamená diskvalifikáciu pretekára. Priestory na prezliekanie nebudú zabezpečené. Za cennosti a osobné veci usporiadateľ nezodpovedá.
Prístup k tratiam: Z konečnej autobusov na Dlhých Dieloch, peši okolo vodárne na Veľkú lúku alebo zo zastávky električiek pri OD CENTRUM peši cez les k Veľkej lúke. Parkovanie bude v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. organizované usporiadateľom a mestskou políciou blízko štartu na Svíbovej ulici (asfaltová cesta do lesoparku za konečnou autobusov na Dlhých Dieloch). Prístup autami až k štartu nebude možný.
Online registrácia: Klikni sem
Kontakty a informácie: Peter Nagy – 0905 110 209
www.bdk.sk
www.beh.sk
www.sportsofttiming.sk

Mapa tratí BDK