Úvod

45. ročník Behu Devínskou Kobylou 24.10.-25.10. 2020

Pozdravujeme všetkých športovcov a bežcov v týchto neľahkých pandemických časoch.

Z dôvodov ktoré asi netreba bližšie rozvádzať nie je možné uskutočniť 45. ročník BDK v štandardnom formáte. Organizačný výbor BDK sa ale rozhodol že 45. ročník BDK sa nakoniec uskutoční v provizórnom  virtuálnom formáte od 24.10. do 25.10.2020 a to len na jednej, hlavnej trati 6500m. V týchto dvoch  dňoch budeme trať udržovať označenú a vyčistenú.  Kategórie sa nebudú deliť podľa ročníkov ale len na  mužskú a ženskú . Trať bude vyčistená a označená  zvislým  značením na stromoch značkou:

a tiež vodorovným značením sádrou na zemi.  Priestor štartu a cieľa bude označený čiarou na zemi  a nápisom ŠTART resp. CIEĽ.  Nakoľko značenie nie je možné urobiť v obvyklých štandardoch, tak je treba dôsledne sledovať značenie ktoré bude k dispozícii. Znalosť trate je určite výhodou aj keď trať bude určite dobre poznateľná. Všetci behuchtiví účastníci môžu trať odbehnúť  od 24.10. , teda od soboty rána od 9,00 do nedele 25.10. do tmy. Treba si len zaznamenať čas od ŠTARTU do CIEĽA a ten nám zaslať čo najskôr ( najneskôr do utorka  27.10. do 20,00) spolu s Menom, Ročníkom narodenia , Klubom za ktorý chcete byť uvedený vo výsledkoch na emailovú adresu behdevinskoukobylou@gmail.com . Dodržanie limitov trate je povinné ale nebude sa nijako kontrolovať lebo veríme, že nikto nemá potrebu pripôsobovať si trať. Vo výsledkoch bude uvedené len absolútne poradie  v mužoch a ženách. Ceny pre  prvých troch sa nebudú udelovať. Cenou pre všetkých bude účasť na tomto mierne jubilejnom ale veľmi provizórnom 45. ročníku BDK a hlavne dobrý pocit z behu na tejto krásnej trati.

Takže záverom zopakujeme:

Prihlášky  nie je potrebné riešiť vopred ani pred štartom, stačí len zaslať výsledný čas na trati 6500m a zaslať ju spolu s menom , ročníkom narodenia a klubom na emailovú adresu: behdevinskoukobylou@gmail.com 

Štartovné ako aj jeho výška je na dobrovoľnej báze . Môžete ho poukázať na čislo účtu nášho klubu DANUBIUS: 8606668001/ 5600,   IBAN: SK96 5600 0000 0086 0666 8001  

Prístup do priestoru Štartu a Cieľa je možný len peši a nebude k dispozícii  možnosť odložiť si veci do stráženého prístrešku.

Všetci účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo takže na trati zbytočne neriskovať nakoľko ani prvá pomoc nebude v cieli zabezpečená.

Prípadné otázky a dotazy môžete adresovať na rovnaký email alebo telefonicky na 0905 110209 prípadne na 0905 365062.

Tešíme sa na Vás v lese.

OV BDK


Projekt podporujú:


Váš rodinný zubár.

Projekt bol realizovaný z dotácie poskytnutej mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.