Úvod

46. ročník Behu Devínskou Kobylou 23.10.-24.10. 2021

Pozdravujeme  všetkých športovcov a bežcov .

Situácia sa bohužiaľ od  minulého roku  príliš nezmenila. Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie po skončení leta sme čakali do poslednej chvíle v akom formáte sa bude dať uskutočniť 46. ročník BDK . Organizačný výbor BDK sa nakoniec rozhodol že 46. ročník BDK sa uskutoční   v rovnakom provizórnom,  virtuálnom formáte ako v minulom roku od 23.10. do 24.10.2021, tak isto len na jednej, hlavnej trati  6500m. V týchto dvoch  dňoch budeme trať udržovať označenú a vyčistenú.  Kategórie sa nebudú deliť podľa ročníkov ale len na  mužskú a ženskú . Trať bude vyčistená a označená  zvislým  značením na stromoch:

a tiež vodorovným značením sádrou na zemi.  Priestor štartu a cieľa bude označený čiarou na zemi  a nápisom ŠTART resp. CIEĽ.  Nakoľko značenie nie je možné urobiť v obvyklých štandardoch, tak je treba dôsledne sledovať značenie ktoré bude k dispozícii. Znalosť trate je určite výhodou aj keď trať bude určite dobre poznateľná. Všetci  účastníci môžu trať odbehnúť  od 23.10. , teda od soboty rána od 9,00 do nedele 24.10. do tmy. Treba si len zaznamenať čas od ŠTARTU do CIEĽA a ten nám zaslať čo najskôr ( najneskôr do utorka  26.10. do 20,00) spolu s Menom, Ročníkom narodenia , Klubom za ktorý chcete byť uvedený vo výsledkoch na emailovú adresu behdevinskoukobylou@gmail.com . Dodržanie limitov trate je povinné ale nebude sa nijako kontrolovať lebo veríme, že nikto nemá potrebu pripôsobovať si trať. Vo výsledkoch bude uvedené len absolútne poradie  v mužoch a ženách. Ceny pre  prvých troch sa nebudú udelovať. Cenou pre všetkých bude znovu len účasť na tomto  ďalšom virtuálnom a provizórnom 46. ročníku BDK a hlavne dobrý pocit z behu na tejto krásnej trati.

Takže záverom zopakujeme:

Prihlášky  nie je potrebné riešiť vopred ani pred štartom, stačí len zaslať výsledný čas na trati 6500m a zaslať ju spolu s menom , ročníkom narodenia a klubom na emailovú adresu: behdevinskoukobylou@gmail.com 

Štartovné ako aj jeho výška je na dobrovoľnej báze . Môžete ho poukázať na čislo účtu nášho klubu DANUBIUS: 8606668001/ 5600,   IBAN: SK96 5600 0000 0086 0666 8001  

Prístup do priestoru Štartu a Cieľa je možný len peši a nebude k dispozícii  možnosť odložiť si veci do stráženého prístrešku.

Všetci účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo takže na trati zbytočne neriskovať nakoľko ani prvá pomoc nebude v cieli zabezpečená.

Prípadné otázky a dotazy môžete adresovať na rovnaký email alebo telefonicky na 0905 110209 prípadne na 0905 365062.

Tešíme sa na Vás v lese.

OV BDK


Projekt podporujú:


Váš rodinný zubár.

.

Projekt bol realizovaný z dotácie poskytnutej mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.