Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): DANUBIUS

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 31790712

Sídlo: 84104 Bratislava – Karlova Ves, Pustá 8

Postup:

                                         

…………………………………………………….

                                                                            

43. Beh Devínskou Kobylou

Využite možnosť prihlásenia sa na 43. ročník Behu Devínskou Kobylou 2018 elektronicky (online registracia)!

Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku. Príďte si vychutnať neopakovateľnú jesennú atmosféru jedinečných lesných tratí, ktoré vytýčil zakladateľ tohto behu Juraj Nagy už v roku 1970. Pre úspech pokračujeme v novej kategórií  –  súťaž škôl, ktorej pravidlá si môžete stiahnuť TU. Pre víťaznú školu pripravil praktickú cenu Karloveský športový klub.

Okrem krásneho zážitku a dobrého skutku pre svoje zdravie si budete môcť aj otestovať svoje bežecké schopnosti spolu so stovkami ďalších bežcov.

Tešíme sa na Vás a dovidenia na štarte!

Pre viac informácii viď Propozície 2018

                                                                            

…………………………………………………….

                                                          

Devínsky Dračí Dvojboj

Devínsky Dračí Dvojboj (DDD) je kombináciou dvoch pretekov – Beh Devínkskou Kobylou (20.10.2018) zastúpeného trasou s dĺžkou 6500 m a Atrios Dračí kros (21.10.2018) s trasou dlhou 15 km.

Pre prihlásenie sa na DDD je potrebné v prihlasovacom formulári Atrios Dračieho krosu ((prihláška)) zvoliť trasu „Dračí kros 15km“ a označiť voľbu „Zúčastním sa Devínskeho Dračieho Dvojboja“.

Výsledný čas DDD je súčtom výsledných časov z Behu Devínskou Kobylou (trasa 6500 m) a Atrios Dračieho krosu (15 km trasa). Podmienkou pre úspešné absolvovanie DDD je teda úspešné dokončenie obidvoch pretekov.

Kategórie DDD: 1. muž a 1. žena. (Účastníci DDD budú samozrejme riadne klasifikovaní vo výsledkoch jednotlivých podujatí a aj vo výsledkoch DDD. Výsledky DDD budú vyhlásené na nedeľnom podujatí Atrios Dračí kros.)

Ceny: Putovný pohár.

Upozornenie: Organizátori nezabezpečujú pre mimomestských účastníkov DDD nocľah počas noci zo soboty na nedeľu. S výnimkou možnosti prenocovať vonku v priestore štartu Atrios Dračieho krosu ;-).