Propozície 48.ročník

Organizátor:DANUBIUS – Klub športov v prírode
Karloveský športový klub
Termín:sobota, 21. októbra 2023
Partneri:DENTARIUS (dentarius.sk), PROFLEX, Karloveský športový klub, DULCIA NATURAL
Miesto konania:Bratislava – Karlova Ves, Devínska Kobyla, Pasienok (Veľká lúka), Kráľova hora
Trate:Tradičné trate BDK v lesnom teréne Devínskej Kobyly
Prihlasovanie a št. čísla:V mieste štartu 21.10.2023 od 8,00 hod. Koniec prihlášok
bude  30 min. pred štartom príslušnej kategórie. Tento čas je nutné bezpodmienečne dodržať.
Predbežné prihlásenie je možné aj cez internet na stránke www.bdk.sk Internetové prihlášky je tiež nutné odprezentovať 30 min. pred štartom.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca, u organizovaných klubových alebo školských skupín stačí súpiska podpísaná klubom/školou a odovzdaná prítomným pedagogickým dozorom.
             Kto nepozná miesto štartu treba počítať zo zástavky električky
             s min. 30 min. cesty na štart aby ste nezmeškali prezentáciu.
Kategórie:Pozri tabuľku dole.
Štartovné:kategórie do 9 rokov ( 500m trať) – 1,- €
kategórie do 18 rokov – 5,- €
kategórie 19 a viac rokov – 10,- €
Označenie tratí:Všetky trate sú v smere hlavného okruhu na jednej trati. Trate budú
označené farebnými fáborkami, páskami a značkami na stromoch. Križovatky tratí a problémové miesta budú riadené usporiadateľom. V priestore štartu bude nákres mapy tratí.
Občerstvenie:V cieli preteku po dobehnutí sa bude podávať občerstvenie (čaj, horalka).
Vyhlasovanie výsledkov:Prví traja v každej kategórii budú vyhlásení a odmenení do 60 min. po skončení každej kategórie. Podmienkou sú min. traja klasifikovaní pretekári v cieli preteku v danej kategórii.
Pokyny k účasti:Preteká sa v prírodnom, lesnom prostredí. Štartuje sa intervalovo vo dvojiciach po 15-tich sekundách. Trate budú označené a vyčistené od prekážok v rámci možností usporiadateľa a terénu. Všetci účastníci musia aj napriek tomu svoje tempo prispôsobiť svojim schopnostiam a terénu. Každý účastník preteká na vlastné nebezpečenstvo, je povinný dodržiavať vyznačenú trať a riadiť sa pokynmi usporiadateľa počas preteku. Skracovanie tratí znamená diskvalifikáciu pretekára. Priestory na prezliekanie nebudú zabezpečené. Za cennosti a osobné veci usporiadateľ nezodpovedá.
Prístup k tratiam:Z konečnej autobusov na Dlhých Dieloch, peši okolo vodárne na Veľkú lúku alebo zo zastávky električiek pri OD CENTRUM peši cez les k Veľkej lúke. Parkovanie bude v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. organizované usporiadateľom a mestskou políciou blízko štartu na Svíbovej ulici (asfaltová cesta do lesoparku za konečnou autobusov na Dlhých Dieloch). Prístup autami až k štartu nebude možný.
Online registrácia:Prejdi na stránku.
Kontakty a informácie:Michal Štefunko – 0905 110 209
www.bdk.sk
www.beh.sk
www.sportsofttiming.sk

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci ročník narodenia pretekára.

KódKategóriaRočníkDĺžka trateČas štartu
M Muži 19-39r. 1984-2004 6500 m12,00
CH Chlapi 40-49r. 1974-19836500 m12,00
B Borci 50-59r. 1964-19736500 m12,00
V Vytrvalci 60r. a viac 1963 a menej 6500 m12,00
A Amazonky 19r. a viac 2004 a menej 6500 m12,00
MR Muži rekreanti 2004 a menej 3000 m10,30
Dievčatá 19-39r. 1984-20043000 m10,30
Ž1 Ženy 40-49r. 1974-19833000 m10,30
Ž2 Ženušky 50r. a viac 1973 a menej 3000 m10,30
J Juniori 17-18r. 2003-20063000 m10,30
JY Juniorky 17-18r. 2005-20063000 m10,30
D Dorastenci 15-16r. 2007-20083000 m10,30
DY Dorastenky 15-16r. 2007-20083000 m10,30
Starší žiaci 13-14r. 2009-2010 1500 m10,00
SŽY Staršie žiačky 13-14r. 2009-20101500 m 10,00
Mladší žiaci 10-12r. 2011-20131500 m 10,00
MŽY Mladšie žiačky 10-12r. 2011-20131500 m10,00
DETI Deti 7-9r. 2014-2016500 m11,00
MINI Mini do 6r. 2017 a viac 500 m 11,00

Propozície v docx.

Projekt podporujú:

http://dentarius.sk

V zdravom tele, zdravý chrup.

…………………………………..